Hủy

Sale off Tin tức

Giảm giá nhưng không giảm lợi nhuận?

Giảm giá nhưng không giảm lợi nhuận?

Giáo sư Marketing của trường Kinh doanh Harvard nói: "Một trong những đòn bẩy quan trọng nhất của các nhà bán lẻ mang lại cho khách hàng chính là giảm giá".