Hủy

Salon International de la Haute Horlogerie Tin tức

Nỗi buồn đồng hồ Thụy Sĩ

Nỗi buồn đồng hồ Thụy Sĩ

Xuất khẩu đồng hồ xa xỉ Thụy Sĩ đã giảm 3,3% còn 21,5 tỉ franc Thụy Sĩ (21,1 tỉ USD) trong năm 2015, mức giảm lần đầu tiên kể từ 2009.