Hủy

SAM Holding Tin tức

SAM vẫn dựa vào đầu tư tài chính

SAM vẫn dựa vào đầu tư tài chính

SAM bắt buộc phải mở rộng ngành nghề. Đến nay, những tài sản của SAM trong bất động sản và đầu tư liên doanh liên kết đã tăng lên.

Người Tiên Phong