Hủy

Săm lốp Tin tức

  • 14/06/2014 - 10:13

    Giá cao su xuất khẩu giảm sâu

    Do tác động từ thị trường thế giới, giá cao su XK của Việt Nam tiếp tục giảm, gây khó cho DN cao su nhưng tạo cơ hội cho ngành săm lốp.
  • 16/10/2013 - 09:08

    Xuất khẩu cao su giảm do giá

    Giá xuất khẩu ca su từ đầu năm đến nay giảm 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái dẫn tới giá trị xuất khẩu giảm.