Hủy

Sâm Ngọc Linh Tin tức

Cơ hội mới từ sâm Ngọc Linh

Cơ hội mới từ sâm Ngọc Linh

Thân và rễ sâm Ngọc Linh có đến 52 saponin, chất quyết định tác dụng dược lý của nhân sâm. Trong khi đó, sâm Hàn, Mỹ và Nhật chỉ có 26 saponin.