Hủy

Samsung Store Tin tức

Mai Nguyên “giật mình”

Mai Nguyên “giật mình”

Khi chạm đến mốc 6 cửa hàng chính, 6 cửa hàng liên kết thương hiệu, ông chủ hệ thống bỗng giật mình.

Sau sự im lặng của Apple

Sau sự im lặng của Apple

Im lặng luôn là cách truyền thông của Apple từ lúc Steve Jobs còn tại vị. Tuy nhiên, với Tim Cook, sự im lặng gần như thành câm lặng và ù lì.