Hủy

Săn đầu người Tin tức

  • 02/10/2014 - 17:10

    70.000 tỷ USD chảy trong các "ngân hàng ngầm"

    Người đứng đầu bộ phận phân tích tài chính toàn cầu của IMF, cho biết có hơn 70.000 tỷ USD tài sản trên thế giới hiện đang được điều khiển bởi các ngân hàng ngầm.
  • 17/09/2014 - 20:47

    Thế giới có 2.325 tỉ phú

    Năm 2014, thế giới có thêm 155 tỉ phú, nâng tổng số người giàu nhất hành tinh này lên 2.325 với tổng tài sản là 7.300 tỉ USD.