Hủy

Sản lượng gạo Tin tức

  • 01/10/2015 - 08:50

    Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 1/10

    Sản lượng lúa Việt Nam 2015 dự báo đạt 45 triệu tấn. Malaysia đặt mục tiêu tự túc lúa gạo vào năm 2020. Nhật Bản có thể nhập 100.000 tấn gạo Mỹ