Hủy

San sinh Tin tức

Sinh sản hốt tiền

Sinh sản hốt tiền

Các nhà đầu tư đang đổ tiền vào các công ty cung cấp dịch vụ sinh sản.

  • 23/05/2018 - 08:45

    Hồi sinh sở giao dịch hàng hóa

    Ngày 16.7.2018, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam sẽ chính thức đi vào hoạt động để kết nối liên thông với các sở giao dịch hàng hóa trên thế giới...
  • 01/03/2016 - 12:30

    Mượn bụng sinh con: Đã hợp pháp!

    Sau khi pháp luật thông thoáng, các cặp vợ chồng đã có thể thực hiện được việc mang thai hộ hợp pháp và chỉ phải thực hiện 12 loại giấy tờ.