Hủy

Sản xuất trong nước khởi sắc Tin tức

Ngành thép: Xuất một, nhập năm

Ngành thép: Xuất một, nhập năm

Tuy thị trường thép trong nước bước đầu khởi sắc sau thời gian dài khó khăn, song lượng thép nhập khẩu ngày càng tăng, đạt 10.829.000 tấn trong 9 tháng đầu năm.