Hủy

Sang Tin tức

VMARK tuần lễ thiết kế Việt Nam 2023

VMARK tuần lễ thiết kế Việt Nam 2023

Sự kiện là nơi vinh danh ngành thiết kế sáng tạo Việt, đồng thời là cơ hội để kết nối sáng tạo Việt Nam với cộng đồng Thiết kế quốc tế.

  • 09/08/2023 - 14:02

    Ăn, Ngủ, Sáng Tạo

    Đến từ tác giả sách The Little Black Book of Innovation, một cuốn cẩm nang hướng dẫn sử dụng sức mạnh của thói quen để xây dựng nền văn hóa đổi mới.
Người Tiên Phong