Hủy

Sáng tạo Tin tức

  • 01/07/2021 - 15:44

    Virtual Learning dễ hay khó?

    Mô hình đào tạo truyền thống “bó tay” trước đại dịch, việc chuyển dịch từ đào tạo online sang đào tạo offline là việc thiết yếu trong thời điểm hiện nay.