Hủy

Sap nha Tin tức

  • 01/09/2015 - 07:00

    Tái cấu trúc ngân hàng: Thế hệ 2.0

    Từ đầu năm đến nay, công cuộc tái cấu trúc ngân hàng đã ghi nhận nhiều biến chuyển đáng chú ý với sự vào cuộc của Ngân hàng Nhà nước.
XOR, XOR Việt Nam