Hủy

Sat Tin tức

PMI tháng 8 xuống sát 40 điểm

PMI tháng 8 xuống sát 40 điểm

Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) tháng 8/2021 của Việt Nam tiếp tục giảm còn 40,2 điểm so với 45,1 điểm trong tháng 7.