Hủy

Sc vivocity Tin tức

SC VivoCity chính thức khai trương ngày 20/9

SC VivoCity chính thức khai trương ngày 20/9

SC VivoCity được liên doanh bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Saigon Co.op (SCID) và Mapletree Investments Pte Ltd (Mapletree) với tổng diện tích sử dụng khoảng 62.000m2.