Hủy

SCC Tin tức

Cho đi là còn mãi

Cho đi là còn mãi

SCC tâm niệm, mỗi người cần có trách nhiệm với nhau, với xã hội và với cả môi trường sống.

  • 05/02/2013 - 07:58

    SCC lỗ năm thứ 3 liên tiếp

    Lũy kế cả năm 2012, lợi nhuận sau thuế âm 3,3 tỷ đồng. Đây đã là năm thứ 3 liên tiếp SCC báo lỗ.
  • 08/01/2013 - 19:16

    Thị trường OTC ngày 8/1/2013

    CIC Corp được chậm nộp 155,37 tỷ đồng sử dụng đất, Giấy Vĩnh Huê và Mỹ phẩm Sài Gòn trả cổ tức.