Hủy

SCC Tin tức

  • 05/02/2013 - 07:58

    SCC lỗ năm thứ 3 liên tiếp

    Lũy kế cả năm 2012, lợi nhuận sau thuế âm 3,3 tỷ đồng. Đây đã là năm thứ 3 liên tiếp SCC báo lỗ.
  • 08/01/2013 - 19:16

    Thị trường OTC ngày 8/1/2013

    CIC Corp được chậm nộp 155,37 tỷ đồng sử dụng đất, Giấy Vĩnh Huê và Mỹ phẩm Sài Gòn trả cổ tức.