Hủy

SCC Tin tức

 • 27/01/2021 - 08:00

  Cho đi là còn mãi

  SCC tâm niệm, mỗi người cần có trách nhiệm với nhau, với xã hội và với cả môi trường sống.
 • 05/02/2013 - 07:58

  SCC lỗ năm thứ 3 liên tiếp

  Lũy kế cả năm 2012, lợi nhuận sau thuế âm 3,3 tỷ đồng. Đây đã là năm thứ 3 liên tiếp SCC báo lỗ.
 • 08/01/2013 - 19:16

  Thị trường OTC ngày 8/1/2013

  CIC Corp được chậm nộp 155,37 tỷ đồng sử dụng đất, Giấy Vĩnh Huê và Mỹ phẩm Sài Gòn trả cổ tức.