Hủy

Schneider Electric IT Tin tức

  • 09/06/2015 - 14:10

    Ánh sáng mới cho làng Tả Phìn

    Schneider Electric đã trao tặng 330 bộ bóng đèn Mobiya sử dụng năng lượng mặt trời cho 300 hộ gia đình tại làng Tả Phìn.
Người Tiên Phong