Hủy

SCIC bán SSC Tin tức

Tin vắn chứng khoán ngày 6/5

Công ty do ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch đăng ký bán gần 9 triệu cổ phiếu HSG; FPT sắp trả cổ tức 25%; SCIC thoái vốn khỏi SSC...