Hủy

SDR Tin tức

  • 04/09/2015 - 15:25

    Nhân dân tệ và mối trăn trở SDR

    Lich sử cho thấy mặc dù quyết định của IMF mang ý nghĩa quan trọng về mặt biểu tượng, là thành viên của “câu lạc bộ” SDR không cần thiết ...