Hủy

Secoin Tin tức

Xuất khẩu: Cứ vui đã

Xuất khẩu: Cứ vui đã

Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2012 đã tăng 18% so với năm 2011. Liệu xuất khẩu năm nay có lạc quan hơn?