Hủy

Sendo Tin tức

  • 09/06/2020 - 14:00

    Ecommerce chia lại chiến tuyến

    Các thương vụ M&A diễn ra nhằm lập lại trật tự của một thị trường thương mại điện tử “đỏ lửa” tiêu tốn hàng chục ngàn tỉ đồng trong nhiều năm qua.