Hủy

Sendo Tin tức

Ecommerce  chia lại chiến tuyến

Ecommerce chia lại chiến tuyến

Các thương vụ M&A diễn ra nhằm lập lại trật tự của một thị trường thương mại điện tử “đỏ lửa” tiêu tốn hàng chục ngàn tỉ đồng trong nhiều năm qua.