Hủy

Sếp Việt Tin tức

  • 16/02/2014 - 14:14

    Vì sao người Việt thích nhậu?

    2,9 tỉ lít là sản lượng bia ở VN năm 2013, người Việt đã được xếp vào hàng cường quốc uống bia trên thế giới. Vì sao người Việt nhậu nhẹt nhiều như vậy?