Hủy

Shop house Tin tức

Hấp lực của Shophouse biển Phan Thiết

Hấp lực của Shophouse biển Phan Thiết

Một trong những sản phẩm thể hiện sức hút trên thị trường bất động sản du lịch hiện nay là shophouse tại NovaWorld Phan Thiet (Phan Thiết, Bình Thuận).