Hủy

Siam Tin tức

  • 04/10/2017 - 07:30

    Kẻ thống trị ngành dây thừng

    Tuy chỉ tập trung vào thị trường ngách rất nhỏ của ngành ngư cụ, Siam Brothers Việt Nam vẫn có thể tạo ra doanh thu hơn 500 tỉ đồng vào năm 2016.
  • 09/08/2016 - 12:30

    Thừng ngoại trói thừng nội

    Doanh nghiệp Việt Nam không dám đầu tư lớn vào ngành có nhiều biến động và rủi ro như sản xuất dây thừng.