Hủy

Siêu tổng công ty Tin tức

  • 31/08/2012 - 20:04

    Vinafood1 có đủ tiền để tái cơ cấu

    Vướng mắc lớn nhất trong Đề án tái cơ cấu Vinafood1 là bất đồng quan điểm trong việc sử dụng quỹ đất để xây dựng chuỗi siêu thị bán hàng nông sản.