Hủy

Slogan Tin tức

  • 11/12/2012 - 07:01

    Cuộc chiến cà phê hòa tan

    Cuộc đấu giữa Trung Nguyên và Nestlé trong lĩnh vực quảng cáo đủ thấy sự cạnh tranh gay gắt. Sự đối đầu giữa hai thương hiệu sau này so kè trong từng slogan quảng cáo.