Hủy

Snowden Tin tức

Skype bị hacker Syria xâm nhập

Skype bị hacker Syria xâm nhập

Quân đội Điện tử Syria (SEA) đã nhận trách nhiệm vụ hack vào các tài khoản truyền thông xã hội của dịch vụ Skype