Hủy

So co dong Tin tức

 • 02/08/2022 - 09:24

  Tăng giá trị doanh nghiệp nhìn từ IR

  Vài năm gần đây, việc xây dựng mối quan hệ với nhà đầu tư là điều cần thiết trong bối cảnh cạnh tranh để giữ chân cổ đông của các doanh nghiệp.
 • 23/06/2022 - 18:07

  Tăng giá trị doanh nghiệp nhìn từ IR

  Hoạt động IR nên được giao cho một bộ phận chuyên trách. Nhiệm vụ của bộ phận này về cơ bản gồm 2 phần: truyền thông và chăm sóc đối tác.
 • 23/03/2022 - 15:48

  Năm 2021, KIDO lãi 688 tỉ đồng

  Trải qua năm 2021 đầy biến động, khó khăn khiến KIDO chỉ hoàn thành 86% kế hoạch năm với lợi nhuận 688 tỉ đồng.
 • 21/02/2022 - 13:30

  Eximbank “đình chiến”

  Việc chọn ra lãnh đạo cấp cao mới mở ra hồi kết cho cuộc tranh chấp thượng tầng giữa các nhóm cổ đông đã kéo dài nhiều năm qua.