Hủy

Sở dây dựng Đà Nẵng Tin tức

Đà Nẵng nói gì về dự án Cocobay?

Đà Nẵng nói gì về dự án Cocobay?

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, UBND thành phố có quyết định cho chủ đầu tư dự án CocoBay Đà Nẵng chuyển 1570/3.513 căn hộ khách sạn thành căn hộ chung cư.