Hủy

So diem Tin tức

Dấu hỏi cho DTC Việt Nam

Dấu hỏi cho DTC Việt Nam

Mô hình DTC đang dần lộ rõ điểm yếu trước sự cạnh tranh gay gắt đến từ các công ty DTC Trung Quốc.

  • 30/01/2024 - 07:00

    Tuổi vàng rượt đuổi 4.0

    Ở giai đoạn dân số vàng nhưng Việt Nam lại có tỉ lệ nhân lực kỹ thuật/tổng lao động của nền kinh tế thấp.
  • 06/11/2023 - 07:30

    Điểm nghẽn dẫn vốn

    Không phải vốn mà là khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp mới là điểm nghẽn lớn của động lực tăng trưởng.
XOR, XOR Việt Nam