Hủy

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Tin tức

Vinalines thoái 22% vốn tại VST

Vinalines thoái 22% vốn tại VST

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam sẽ thoái hết vốn tại Công ty Vận tải và Thuê tàu Biển Việt Nam với mức giá khởi điểm 1.200 đồng/cổ phần.

  • 17/09/2013 - 10:41

    Doanh nghiệp hủy niêm yết: Ai thiệt, thiệt ai?

    Nhiều doanh nghiệp phải rời sàn vì không chịu công bố thông tin. Cổ đông lớn thỉ kêu tính minh bạch và tự giác của doanh nghiệp niêm yết còn thấp trong khi cổ đông nhỏ than phiền phải tự tìm hiểu về thông tin doanh nghiệp ở nơi này nơi kia thậm chí qua cả tin đồn.