Hủy

So ke toan Tin tức

Bizzi: Bước nhỏ, nghĩ lớn

Bizzi: Bước nhỏ, nghĩ lớn

Chọn cung cấp giải pháp số hóa phòng kế toán của các doanh nghiệp, Bizzi, đơn vị cung cấp dịch vụ SaaS, đã nhận đầu tư sau hơn 1 năm thành lập.