Hủy

Số liệu kinh tế Đức Tin tức

Giá dầu hồi phục

Giá dầu hồi phục

Giá dầu phiên 9/4 hồi phục sau số liệu kinh tế tích cực của Đức và bất ổn trong đàm phán thỏa thuận chương trình hạt nhân của Iran.