Hủy

So lon Tin tức

Trung Quốc khó đuổi kịp Mỹ

Trung Quốc khó đuổi kịp Mỹ

Trung Quốc dường như làm lu mờ Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới trong thập kỷ này khi họ thoát khỏi sự suy sụp bởi COVID-19.