Hủy

So tham Tin tức

Tham vọng xe điện của Sony

Tham vọng xe điện của Sony

Sony, một công ty thuần về điện tử và công nghệ giải trí của Nhật Bản cũng muốn chia một miếng bánh thị phần trong lĩnh vực xe điện.