Hủy

Số thứ tự Tin tức

Nguồn thu từ dầu thô giảm 20%

Nguồn thu từ dầu thô giảm 20%

Đà giảm giá trên thị trường thế giới đang chững lại, song thu ngân sách từ dầu vẫn giảm mạnh trong 2 tháng đầu năm.