Hủy

Sở Xây dựng Tin tức

Thời của ngành đá xây dựng

Thời của ngành đá xây dựng

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), triển vọng đá xây dựng sẽ khởi sắc trở lại từ nửa cuối năm 2020 và các năm tới.

  • 12/02/2020 - 14:00

    Đất võ, đất vàng

    Dòng vốn đang “bẻ lái” vào các thị trường hạng 2 như bình định nhờ sự chuyển biến mạnh mẽ về hạ tầng.