Hủy

Société Générale Tin tức

Dân Phố Wall ăn trưa ra sao?

Dân Phố Wall ăn trưa ra sao?

Hãy cùng tham quan và khám phá nhà ăn và đồ ăn cho nhân viên tại các ngân hàng lớn nhất Phố Wall như Goldman Sachs, Morgan Stanley đến NYSE.