Hủy

Sofia Tin tức

Sức mạnh của data + AI

Sức mạnh của data + AI

Dữ liệu đi kèm với trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi cách vận hành thế giới và cả cuộc sống hằng ngày của con người.