Hủy

Sông Ba Hạ Tin tức

Tin vắn chứng khoán ngày 12/1

PDR tăng vốn lên 2.018 tỷ đồng; CII trả cổ tức 14%; GAS dự kiến mua lại 10 triệu cổ phiếu quỹ; REE sở hữu 25% vốn Thủy điện Sông Ba Hạ

XOR, XOR Việt Nam