Hủy

Sóng nhựa Tin tức

Mượn ly đẩy lui rác nhựa

Mượn ly đẩy lui rác nhựa

Hệ thống cho mượn, đổi trả và mang đi những chiếc ly tiện dụng, thân thiện môi trường, góp phần hạn chế rác thải nhựa.