Hủy

Sông Nhuệ Tin tức

  • 21/06/2012 - 09:37

    Hà Nội sẽ xóa sổ chợ?

    Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 sẽ không còn chợ nếu siêu thị không được coi là chợ.