Hủy

Sông Nhuệ Tin tức

  • 21/06/2012 - 09:37

    Hà Nội sẽ xóa sổ chợ?

    Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 sẽ không còn chợ nếu siêu thị không được coi là chợ.
Người Tiên Phong