Hủy

Sóng vô tuyến ảnh hưởng sức khỏe Tin tức

Châu Âu không chào đón 5G

Châu Âu không chào đón 5G

Mạng lưới 5G chưa đổ bộ vào châu Âu nhưng làn sóng chống đối bắt đầu nổi lên với những lo ngại về sức khỏe.

Người Tiên Phong