Hủy

SOU Tin tức

Công nghiệp

Công nghiệp "second hand" tại Nhật

Một công ty điều hành các cửa hàng đồ hiệu second-hand ở Nhật kinh doanh tốt đến nỗi người sáng lập Shinsuke Sakimoto quyết định đưa công ty lên sàn chứng khoán.

Người Tiên Phong