Hủy

Starbucks Tin tức

Sóng ngầm mở chuỗi cà phê

Sóng ngầm mở chuỗi cà phê

Ảnh hưởng trước mắt bởi dịch bệnh cũng không cản bước các chuỗi cà phê tiếp tục mở chuỗi để đánh chiếm thị trường

  • 28/08/2018 - 17:28

    Nestle sẽ bán cà phê của Starbucks

    Giám đốc Điều hành (CEO) Nestle Mark Schneider nhấn mạnh Nestle đang tập hợp các thương hiệu cà phê hàng đầu thế giới gồm Starbucks, Nescafe và Nespresso.