Hủy

Starbucks Tin tức

  • 28/08/2018 - 17:28

    Nestle sẽ bán cà phê của Starbucks

    Giám đốc Điều hành (CEO) Nestle Mark Schneider nhấn mạnh Nestle đang tập hợp các thương hiệu cà phê hàng đầu thế giới gồm Starbucks, Nescafe và Nespresso.
  • 07/05/2018 - 17:54

    Nestle liên minh Starbucks

    Hai thương hiệu khổng lồ Nestle và Starbucks đang hợp lực để làm trẻ hóa đế chế cà phê.