Hủy

Start up Tin tức

 • 20/12/2019 - 14:47

  Gia sư Edubox

  Mô hình kinh tế chia sẻ được áp dụng vào giáo dục...
 • 07/12/2019 - 11:43

  Ekid tiến vào Mỹ

  Đồ chơi thực tế ảo của Việt Nam đã có mặt tại Hàn Quốc, Úc và đang tiếp cận thị trường Mỹ...
 • 15/08/2019 - 16:00

  Chợ tốt vẫn tốt nhờ C2C

  Đứng ngoài cuộc chiến thương mại điện tử đã đem lại cơ hội để Chợ Tốt chuẩn bị cho một tham vọng lớn hơn.
 • 08/05/2019 - 16:49

  Start-up Scotland làm dầu từ bã cà phê

  Thành công trong việc chiết xuất dầu từ bã cà phê vừa tiết kiệm tài nguyên, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, vừa cứu các rừng mưa nhiệt đới.
 • 01/03/2019 - 13:30

  “Cú nhảy cóc” của Yeah1

  Mua lại một công ty đang lỗ của Mỹ dường như là một món hời cho Yeah1 trong việc mở rộng tầm ảnh hưởng.