Hủy

Startup kết nối người giúp việc và chủ nhà Tin tức

Patamar Captial đầu tư vào JupViec.vn

Patamar Captial đầu tư vào JupViec.vn

Quỹ đầu tư Mỹ Patamar Capital vừa hoàn tất việc đầu từ vào JupViec.vn,nền tảng kết nối người giúp việc và khách hàng thông qua ứng dụng di động.