Hủy

Stereo Tin tức

Người chơi đĩa than

Người chơi đĩa than

Khi được quay với tốc độ 33 vòng/phút, một đầu kim bằng đá quí chạy trên các rãnh làm cho âm nhạc bay lên...