Hủy

Su tich Tin tức

  • 08/12/2015 - 11:08

    TPHCM sắp có Chủ tịch mới

    Một trong những nội dung quan trọng nhất cuả kỳ họp HĐND TP HCM lần này là bầu Chủ tịch UBND TP HCM thay thế ông Lê Hoàng Quân.