Hủy

Su truong Tin tức

Talentnet mở rộng thị trường

Talentnet mở rộng thị trường

Đầu năm 2024, Công ty nhân sự Talentnet tiến ra khu vực, hỗ trợ doanh nghiệp Việt tìm kiếm cơ hội phát triển tại những thị trường mới.

  • 16/11/2022 - 14:00

    Ghìm cương Gen Z

    Những người không hiểu nổi Gen Z ít nhiều cảm thấy lo lắng khi biết rằng 3 năm nữa, Gen Z sẽ chiếm 30% lực lượng lao động Việt Nam.